21 de junho de 2013

Bonjour Mundo!

běifāng yǒu jiārén juéshì ér dúlì
yí gù qīng rén chéng zài gù qīng rén guó
nìng bù zhī qīng chéng yǔ qīng guó
lai lai lai lai 
běifāng yǒu jiārén juéshì ér dúlì lailailailai
jiārén nán zài dé


Já, sei, já sei... Mas o que quer? Nos solestícios é esta. Solar. FELIZ VERÃO!