30 de junho de 2012

Bonjour Mundo!

we go together like
rama lama lama
ke ding a de dinga a dong
lailailailailai
shoo bop shoo wadda wadda yipitty boom de boom
lailailailai
that's the way it should be
wha oooh yeah!
lailailai lailailai lailailai
yippitty boom de boom lailailailai
é sábado é sábado é sábado viva sábado VIVA!